Skip to content

3 anledningar till att försäkring är så krångligt

Vi konsumenter upplever ofta försäkring som någonting krångligt. Här är 3 anledningar varför.

1 Försäkring är otillgängligt

Försäkringsbolag har inte kommit ikapp konsumenters önskemål och efterfrågan på tillgänglighet 24/7. Försäkringsbrev kommer ofta fortfarande i pappersform till brevlådan, eller på sin höjd som digitalt brev via en e-brevlåda om konsumenter registrerat detta. De flesta försäkringsbolag har också kundportaler, ”Mina sidor”, där deras kunder kan gå in och se vilka försäkringar de har men ofta med begränsad information vilket leder till att man ändå behöver plocka fram försäkringsbrevet, eller ringa till försäkringsbolaget för mer information, där det kan vara timmar av telefonkö.

Anledningen till detta är att försäkringsbolagen i mer eller mindre stor utsträckning har äldre IT-system där en stor modernisering behövs, men också samtidigt stora organisatoriska, strukturella utmaningar vilket gör att digitaliseringen av kundupplevelsen är svårt och tar tid.

Att vi konsumenter inte kan få information digitalt skapar därmed ett gap mellan oss och försäkringsbolagen, där konsumenter förväntar sig uppdaterad information digitalt medan verkligheten fortfarande sker i brevformat och på telefon. Resultatet blir att konsumenter lätt kan missa ta till sig uppdateringar i priser eller villkor. Och hur ska vi då veta att vi har rätt försäkring, vad den täcker eller att vi ens betalar det vi ska?

2 Det går inte att få någon helhetsbild

Givet att man har olika försäkringar för familjen, sina saker samt sig själv och skaffar dessa vid olika tidpunkter i livet, är det vanligt att man har dem med olika försäkringsbolag. Ibland kan man ju också ha försäkringar via sin arbetsgivare, sitt kreditkort eller sitt fackförbund.

Kombinationen med att information om försäkring är väldigt otillgängligt och eftersatt digitalt, med att konsumenter faktiskt bara vill ha allt samlat i mobilen, gör att det inte riktigt enkelt går att få någon helhetsbild över sina försäkringar.

Vi konsumenter får därmed svårt att skapa sig en överblick över vårt totala försäkringsskydd. Det är svårt att veta om vi eventuellt saknar någon viktig försäkring eller har överlapp inom någon del samt se hur mycket vi faktiskt betalar per månad. Inte minst är det svårt att veta vart man ska vända sig om något händer.

3 Man vet inte vad man borde ha för försäkringsskydd

I allmänhet har vi konsumenter dålig koll på vad man borde ha för försäkringsskydd. Hur tar man då reda på vilka försäkringar man borde ha i sin nuvarande livssituation? I dagsläget kräver detta efterforskning för att få en bra förståelse och det är ofta man önskar att man bara kunde dra ringa en vän och få svar på frågan.

En anledning är att försäkring är ett juridiskt avtal man ingår, som innehåller omfattande villkor och klausuler. Dessa villkor brukar vara väldigt långa och det kan vara svårt för oss konsumenter att ta till sig samtlig information. Detta gör att konsumenter hamnar i ett kunskapsunderläge mot försäkringsbolagen som kan sina egna avtal utan och innan.

Man köper till slut en försäkring och utgår från att man har ett fullgott skydd eftersom man fick rådet av försäkringsbolagets kundtjänst. Först när något olyckligt inträffar får man svaret på om det var en bra försäkring eller inte. Det hade varit så mycket lättare att veta från början vilket skydd man borde ha och varför, från en aktör som inte är ett stort försäkringsbolag.

Insurely förenklar och gör försäkring mer tillgängligt för oss konsumenter

Tanken med Insurely är att minska avståndet mellan försäkringsbolag och konsument. Vi vill ge alla en bättre upplevelse av försäkring genom att arbeta med data och analys - på så sätt kan vi ge smarta smarta insikter om olika försäkringsskydd och behov som passar just dig.

Vi tillgängliggör och förenklar försäkring, och vill bli den där kompisen som kan allt om försäkring, tillgängligt för dig dygnet runt, året runt.

Logga in på Insurely du med och få börja få koll på dina försäkringar!

Testa tjänsten - kostnadsfritt