Skip to content

Hur fungerar en barnförsäkring?

När man får barn så bör man också teckna en barnförsäkring. En barnförsäkring är en försäkring som ger ersättning om ditt barn skulle vara med om en olycka eller bli allvarligt sjukt. En sådan försäkring är ett viktigt komplement till samhällets skydd och gäller normalt tills barnet är 25 år.

Vilka händelser täcker en barnförsäkring?

En barnförsäkring gäller vanligtvis dygnet runt och i hela världen. Omfattningen kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag men mycket är ganska likt.

De viktigaste delarna i barnförsäkringen kallas Medicinsk invaliditet, som betalar ut ett belopp om ditt barn skulle drabbas av en funktionsnedsättning till följd av sjukdom eller olycka samt Ekonomisk invaliditet, som ersätter barnet ekonomiskt om något händer som gör att barnet i framtiden inte kan arbeta fullt ut. Några andra viktiga delar är:


 • Diagnosskydd som är ett speciellt typ av skydd där ett engångsbelopp betalas ut om ditt barn skulle få en allvarligare sjukdom, till exempel cancer eller svåra brännskador.

 • Vårdbidrag är en extra ekonomisk ersättning till dig som förälder om ditt barn skulle råka illa ut och du beviljas omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. Ersättningen syftar till att ge dig extra pengar eftersom att bidraget från staten kan vara lågt.

 • Ersättning vid ärr ger ditt barn en ersättning vid en skada som ger vanprydande, bestående ärr. Hur stor ersättningen är beror på ärrets storlek och var det sitter. Tänk bara på att skadan ofta måste ha dokumenterats hos läkare för att senare kunna ge ersättning.

 • Livförsäkring betalar ut ett mindre engångsbelopp om ditt barn skulle avlida.

När ska jag teckna en barnförsäkring?

En barnförsäkring bör du teckna så snart som möjligt efter att barnet har fötts, dvs så snart du kommit hem från BB. Det är viktigt eftersom försäkringen endast ger ersättning för olyckor och sjukdomar som uppstått inom försäkringstiden. Om du tecknar försäkringen efter 1 år, så undantas sjukdomar och olyckor som uppstått under första året och försäkringspremien kan bli högre. Det innebär inte att det är försent att teckna en försäkring, men det kan vara bra att veta.

När man tecknar en barnförsäkring behöver man fylla i en hälsodeklaration. I den ska man fylla i barnets födelsedatum samt hälsoinformation om barnet, till exempel längd och vikt och om komplikationer som uppstått. När du har skickat in hälsodeklarationen gör försäkringsbolaget en bedömning och svarar dig så snart som möjligt.

Det finns även vissa försäkringar som inte kräver att du fyller i hälsodeklaration. Det kan vara ett bra alternativ i fall då en hälsodeklaration inte blir godkänd. Ibland händer detta till exempel vid en för tidig förlossning. Tänk på att dessa försäkringar då kan vara mindre heltäckande.

Vad är bra att tänka på vid val av barnförsäkring?

Det finns ett par saker att tänka på när du ska välja barnförsäkring. Vi har gjort en checklista som kan vara ett stöd när du väljer barnförsäkring. Ofta är det bra att ha försäkringsvillkoren framför sig - de finns att hitta på respektive bolags hemsidor. Nedan är bra att tänka på:


 • Omfattning. Gå igenom försäkringen och välj en försäkring du tycker verkar ha tillräckligt omfattande skydd.

 • Ersättning och försäkringsbelopp. Kolla igenom hur mycket ersättning man får för en sjukdom eller skada. Ersättningen är oftast kopplat till det försäkringsbelopp du väljer. En rekommendation är att inte välja det lägsta beloppet - det ger ofta för lite ersättning än vad som är behövligt. 

 • Korrekta uppgifter. Lämna alltid korrekta uppgifter i hälsodeklarationen. Om du lämnar felaktiga uppgifter finns det en risk att ni står utan ersättning när något händer.

 • Gravid- och barnförsäkring. Vissa gravidförsäkringar på marknaden ger även förmånen att de nyblivna föräldrarna kan teckna barnförsäkring på samma bolag utan hälsodeklaration. Andra bolag ger rabatt på barnförsäkringen om du haft en betald gravidförsäkring hos samma bolag.

 • Långsiktighet. Det är inte rekommenderat att byta barnförsäkring efter att man köpt en. Detta för att man kanske kommer att behöva göra en ny hälsodeklaration för den nya försäkringen. Vill du verkligen byta, så se till att den nya gäller innan du säger upp den gamla. 

 • Anmäl skador i tid. Anmäl skador så fort du någonting händer. I försäkringen finns det preskriptionstider som gör att du kan stå utan ersättning om du anmäler skadan för sent.

 • Undantag. Se över vilka diagnoser som är undantagna ersättning. Dessa skiljer sig från olika försäkringsbolag men det brukar exempelvis vara vissa psykiska sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, sjukdomar relaterade till centrala nervsystemet, missbildningar och kromosomavvikelse.

Insurely

Med Insurely får du koll på dina olika försäkringar, vad de innehåller och vad du betalar. As simple as that!

Testa tjänsten - kostnadsfritt