Skip to content

Hur väljer man gravidförsäkring?

Det finns gravidförsäkring med olika skydd som ger olika grad av trygghet under graviditeten och under förlossningen. De flesta försäkringsbolag erbjuder två olika gravidförsäkringar - en gratis och en man betalar för. Vi reder ut hur dessa varianter skiljer sig åt. 

Gratis eller betald gravidförsäkring? 

Gratis gravidförsäkring 

En gratis gravidförsäkring ger dig ersättning vid medicinsk invaliditet på grund av olycksfall, ersättning om mamman eller partner avlider, vanligtvis från gravidvecka 16 och fram till barnet är 6 månader och om barnet skulle avlida från graviditetsvecka 22. Exakta veckor kan variera mellan försäkringsbolagen. Gratisförsäkringen innehåller även ett krisskydd vilket ger ersättning för kristerapi om ni t.ex. är med om något traumatiskt och behöver psykologstöd.

Gravidförsäkring man betalar för  

Den mer omfattande försäkringen innehåller förutom det som ingår i gratisförsäkringen, även skydd vid komplikationer som kan uppstår under graviditeten, vid missfall eller under förlossningen. Det kan röra sig om akut kejsarsnitt eller havandeskapsförgiftning.

Denna försäkring ger också ett visst skydd i form av engångsersättning om barnet föds med vissa diagnoser t.ex. CP-skada eller allvarliga hjärtfel. Vilja diagnoser som omfattas skiljer sig mellan bolagen. Försäkringspremien brukar ligga på ca 1300 kr och är ett engångsbelopp. Bra att känna till är att priset är samma för gravidförsäkringen oavsett när man tecknar den. 

Ekonomiskt ger betalvarianten ersättning på ca 50 000 kr om barnets föds med vissa diagnoser och vid eventuella komplikationer kan ersättning ges mellan 1000 - 3000 kr per komplikation. Vid medicinsk invaliditet på grund av sjukdom eller olycksfall kan ersättning ges på upp till 1 000 000 kr hos vissa bolag, beroende på grad av invaliditet.  

Vad täcker försäkringen inte?

En gravidförsäkring täcker inte allt och man ska inte ha förväntningar om att det ger ett fullgott skydd vid eventuellt livslånga besvär. Däremot kan den bidra till bättre ekonomisk trygghet om något händer, särskilt om man inte har särskilt stor buffert för oförutsedda händelser. 

Några undantag då försäkringen inte ger någon ersättning och som är bra att känna till är vissa allvarliga sjukdomar samt diagnoser som uppdagats innan försäkringen började gälla.

Exempel på sjukdomar som inte heller ersätts är t.ex. blindhet eller allvarlig synnedsättning, dövhet eller allvarlig hörselnedsättning, missbildning eller kromosomavvikelse, epilepsi, neuropsykiatrisk störning samt ämnesomsättningssjukdomar.

När ska man teckna en gravidförsäkring och när gäller den?

En gravidförsäkring bör du teckna så snart du upptäckt att du är gravid. Försäkringen börjar gälla som tidigast för de blivande föräldrarna från graviditetsvecka 16 och för barnet från gravidvecka 22. Då försäkringen endast gäller symptom som påvisats efter att försäkringen tecknades är det bra att teckna den tidigt. På så sätt ökar det chanserna till ersättning vid eventuella sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan upptäckas vid t.ex. rutinultraljud.

Försäkringen innehåller även ett begränsat försäkringsskydd för barnet upp till sex första månader efter förlossningen beroende på försäkring. Det är dock bra att teckna en barnförsäkring så snart som möjligt efter förlossningen för ett mer omfattande skydd.

Bra att tänka på

  • Teckna en gravidförsäkring så tidigt som möjligt i graviditeten då den endast täcker eventuella sjukdomar som ännu inte uppdagats vid tecknandet av försäkring. 

  • En gratis gravidförsäkring har en begränsad omfattning och en betalvariant krävs för att omfatta komplikationer kopplade till graviditet och förlossning. 

  • Gravidförsäkringen har ett begränsat skydd under barnets första månader så se till att teckna en barnförsäkring så snart du kan efter barnets födsel.

En gravidförsäkring bör inte ses som ett fullgott skydd utan som ett ekonomiskt bidrag om något händer under graviditeten, i vissa fall under förlossningen samt en tid efter.

Testa tjänsten - kostnadsfritt