Skip to content

Hyra ut eller hyra hus i sommar?

Många hyr ut sin egen, eller hyr en annan persons bostad eller stuga under sommaren, särskilt i år under hemestern. Vi reder ut hur man ska tänka kring försäkring både när man är hyresvärd och hyresgäst. Det är inte helt okomplicerat.

Hyra ut

Din vanliga hemförsäkring täcker i regel inte stöld eller skadegörelse när du släppt in personen i din bostad utan endast när en person tagit sig in olovligt. Därför kan man inte förlita sig på hemförsäkringen när du hyr ut en bostad. Vissa försäkringsbolag erbjuder därför särskild uthyrningsförsäkring för att täcka just stöld och skadegörelse som orsakas av hyresgästen. Det är också viktigt att se till att hyresgästen har en hemförsäkring innan du hyr ut då den innehåller en ansvarsförsäkring som är viktig om gästen råkar orsaka en skada på ditt hem.

Vid stöld och skadegörelse

Vid stöld eller skadegörelse av dina saker så får du ingen ersättning från hemförsäkringen eftersom du alltså har släppt in personen av egen vilja. Däremot kan hyresgästens hemförsäkring ersätta skadegörelse genom olyckshändelse om denna person har drulle/allrisk skydd i sin försäkring.

Vid vårdslöshet

Om hyresgäst agerat vårdslöst och gör stor skada på byggnad eller t.ex. kök och badrum kan man få ersättning av hyresgästens ansvarsskydd i dennes hemförsäkring. För att få ersättning ur detta skydd måste man dock rikta ett formellt krav mot hyresgästen.

Om din bostad skadats och är en ersättningsbar händelse i din villa-, fritidshus eller bostadsrättsförsäkring så omfattas skadan av den försäkringen. Det avser t.ex. vid brand eller vattenläcka, skador på glas i fönster och dörrar, kyl, spis eller badrum.

Att tänka på när du hyr ut


  • Gör en inventering av bostadens skick och vilka saker du har i den innan du hyr ut - ta gärna foton och filma

  • Lås in eller plocka bort värdefulla saker

  • Sätt upp ett hyreskontrakt mellan dig och hyresgästen där det framgår vad gäller inventarier, städning etc.  

  • Se till att hyresgästen har en hemförsäkring, gärna med drulle/allrisk

  • Kolla om du behöver meddela ditt försäkringsbolag innan du hyr ut annars kan man riskera att försäkringen inte gäller under uthyrningstiden

Hyra

Hyr du bostad under en lång tid för boende bör du alltid ha en hemförsäkring kopplad till adressen där du hyr. När du hyr under en kortare period, exempelvis en stuga under sommaren så skyddas du av vissa delar i din vanliga hemförsäkring.

Vid skada på lös egendom eller bostaden 

Om du råkar skada lös egendom i bostaden du hyr så täcks detta av drulle/allriskskyddet i din hemförsäkring. Om det däremot uppstår en skada på själva bostaden så ska du kontakta hyresvärden så att den personen kan anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Skador på bostaden som normalt ersätts av villa-, fritidshus-, eller bostadsrättsförsäkring täcker i regel detta, såsom skador på glas i fönster och dörrar, kyl, spis eller badrum. Detsamma gäller för skador som uppstått på grund av brand eller vattenläcka. 

Om du orsakar skadan 

Om du skulle orsaka en skada i den hyrda bostaden kan du bli ersättningsskyldig och om hyresvärden vill få ersättning från dig för förstörd egendom kan personen kräva skadestånd enligt skadeståndslagen. I sådana fall kan du skyddas av ansvarsskyddet i din hemförsäkring. Du ska då vända dig till ditt försäkringsbolag som i sin tur reder ut ditt ansvar kring det som hänt och om du varit vårdslös eller oaktsam även betalar ut skadeståndet till uthyraren. Om det i värsta fall skulle bli så illa att man hamnar i en rättslig tvist, så kan stora delar av dina advokatkostnader täckas av hemförsäkringens rättsskydd.

Att tänka på när du hyr 


  • Säkerställ att du har en hemförsäkring 

Avtala med hyresvärden om vad som gäller avseende hyra, uppsägningstid, hantering av eventuella skador på bostaden och sakerna i den. Det kan också vara bra att göra en inventarieförteckning och besiktning så blir det lättare att hantera situationen när något går sönder eller det uppstår skador i bostaden (avser kanske främst långtidshyra)

Testa tjänsten - kostnadsfritt