Skip to content

Resa under sportlovet? Dessa försäkringar bör du ha koll på innan du åker.

Nu tar stora delar av Sverige snart sportlov, en vanlig tid för semester med familjen. Inför exempelvis en skidsemester där man ofta har med sig mycket prylar eller kanske hyr utrustning. I skidbacken ökar även risken att skada sig. Det kan därför vara bra att se över sina försäkringar inför sportlovet. Nedan är 3 viktiga försäkringar att ha koll på: 


  • Att barnen har en barnförsäkring som skyddar vid sjukdom och olycksfall, den är ett viktigt komplement till kommunens försäkring som gäller under skoltid

  • Se över din hemförsäkring så den täcker alla de prylar du har med dig på resan samt att du har tillräckligt reseskydd. Det är också bra om den innehåller drulleskydd. 

  • Se till att du som vuxen har en olycksfallsförsäkring för skydd vid eventuell olycka 

Försäkring för dig och barnen 

Vanligtvis har barnen olycksfallsförsäkring när de går i skolan. Den brukar även täcka resor till och från skolan. Det är däremot varierande kommun till kommun när försäkringen gäller på fritiden - något du kan läsa om här. Dessa försäkringar är även ganska begränsade.

För skydd på fritiden samt skydd vid sjukdom bör barnen ha en privat barnförsäkring vilken täcker både olycksfall och sjukdom dygnet runt. Om en olycka leder till bestående skador kan försäkringen ge ersättning. Den kan även ge ersättning för olika kostnader i samband med olyckan.

Vuxna bör ha en olycksfallsförsäkring då den ger ekonomisk hjälp och kan underlätta din livssituation efter ett olycksfall. Den ger ersättning vid eventuella bestående men efter en olycka, vid sjukhusvistelse och ibland en engångsersättning vid ex allvarlig fraktur. En mer omfattande försäkring är sjuk- och olycksfall som är skyddar vi sjukdom. 

Skydd när ni reser 

I hemförsäkringen ingår även skydd när ni reser. Försäkringen täcker läkarvård för skador och sjukdomar du får vid kortare utlandsresor (vanligtvis max 45 dagar). Eftersom läkarvård utomlands kan bli dyrt så är det viktigt att ha en gällande hemförsäkring vid resan. Vissa försäkringar ersätter även hemresa om en anhörig skulle bli sjuk, samt vid exempelvis försenat eller borttappat bagage. 

OBS! Reser du mycket, ska vara borta längre än 45 dagar eller vill vara extra försäkrad så kan man vanligtvis utöka reseskyddet hos försäkringsbolaget. 

Skydd för utrustning och saker 

Hemförsäkringen gäller oftast för skidutrustningen om den blir stulen eller skadad på skidresan. Tänk bara på att inte lämna dyra prylar utan uppsikt och var försiktig, om man har varit oaktsam kan försäkringsbolaget ge dig lägre ersättning.

När du hyr skidutrustning blir du ofta erbjuden en försäkring. Kontrollera vad som ingår i den, eller om din hemförsäkring räcker för den hyrda utrustningen. Spar dessutom alltid kvittot när du hyr skidutrustning, det underlättar om något händer.

Har du med dig mycket prylar ökar också risken att du själv har sönder något, som skidor eller glasögon. För att då kunna få ersättning behöver du har ett Drulle eller Allriskskydd som det brukar kallas. Denna kan antingen ingå i din hemförsäkring eller vara något du själv behöver lägga till. 

 

---------------------------------------------------------------------------

Dålig koll på vad du har för försäkringar? 

Börja med att kolla vad du har försäkringar, det gör du på insurely.se. Där ser du om du saknar någon försäkring du borde ha eller om du är dubbelförsäkrad. Det kostar ingenting och det enda du behöver är BankID. 

Testa tjänsten - kostnadsfritt