Skip to content

Sjuk- och olycksfallsförsäkring eller sjukvårdsförsäkring?

Det finns flera olika typer av försäkringar som skyddar vid sjukdom eller olyckor. I detta inlägg beskriver vi skillnaden, vad de olika försäkringarna täcker och i vilka situationer man behöver dem. 

Sjukdom och olycksfall - kan ha stor påverkan på din ekonomi 

Ibland händer det man inte planerat för. Man blir sjuk en längre tid eller är med om en olycka som gör att man måste stanna hemma från jobbet eller behöver använda sjukvården. Olika sådana händelser kan innebär olika ekonomiska risker, t.ex: 


  • Du råkar ut för en sjukdom, men det är långa köer till operation eller vård, vilket innebär att du behöver vara sjukskriven en längre tid

  • Du blir allvarligt sjuk, eller är med om en större olycka, som gör att din arbetsförmåga minskar och du behöver arbeta deltid resten av livet 

  • Du är med om en mindre olycka som gör att till exempel cykeln och dina kläder förstörs

Olika typer av skydd vid sjukdom eller olycksfall

Samhällets skydd är tyvärr ofta begränsat vid inkomstbortfall vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, varför det kan vara bra att teckna en försäkring för att säkerställa ekonomiskt trygghet. 

Det finns olika typer av försäkringar som täcker olika saker. Förvirrande nog har de ofta liknande namn. Generellt så finns följande försäkringstyper:


  • Privat sjukvårdsförsäkring: En försäkring som ger dig möjlighet till vård på privat klinik om du till exempel behöver en operation. Vid operationer med långa väntetider i den offentliga vården, till exempel ryggoperationer, kan det i privat vård vara så att du får opereras redan veckan efter skadan. Denna typ av försäkring betalas ibland av arbetsgivaren som förmån och kommer då att förmånsbeskattas.

  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring: En försäkring som ger dig ersättning om du får nedsatt funktionsförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom (medicinsk invaliditet). Ersättningen är i form av ett engångsbelopp som påverkas av vilket försäkringsbelopp du väljer och av hur stor funktionsnedsättningen är. Ofta kan man lägga till att försäkringen ska ge ekonomisk hjälp vid en skada som ger nedsatt arbetsförmåga, även detta ett engångsbelopp (ekonomisk invaliditet). Försäkringen är då tänkt att ersätta framtida förlorad arbetsinkomst, eftersom samhällets ersättning ofta är lägre än din lön. Försäkringen innehåller även viss dödsfallsersättning som ger ett belopp till dina efterlevande om du skulle avlida. 

  • Olycksfallsförsäkring: En försäkring som är väldigt lik en sjuk- och olycksfallsförsäkring som beskrivs ovan men täcker inte sjukdom. Försäkringen ger ersättning om du till följd av en olycka får nedsatt funktionsförmåga samt så går det på vissa försäkringar att välja till ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av ett olycksfall. 

Vad ska jag tänka på?

Det finns vissa saker som är bra att tänka på när man väljer försäkring. Frågor som kan hjälpa till att guida dig rätt:


  • Skulle jag klara mig på sjukpenning om jag fick vänta en längre tid på en operation? 

  • Hur mycket lån och sparande har jag? Skulle jag kunna klara mig på en lägre inkomst resten av mitt arbetsliv om jag blir långsiktigt sjuk?

  • Vilka försäkringar har jag via min arbetsgivare? 


Få koll på dina försäkringar 

Med Insurely får du koll på dina försäkringar, både privata och med arbetsgivaren. 

Testa tjänsten - kostnadsfritt