Skip to content

Svenskar och livförsäkring

Livförsäkringen är en av de absolut vanligaste försäkringsprodukterna i utlandet. Efterlevandeskyddet för sin familj är bland det första man försäkrar i flera andra länder, t.ex. USA. Men i Sverige ser det annorlunda ut.

Många saknar efterlevandeskydd

I Sverige har vi en övertro till staten och dess förmåga att förse oss med personlig trygghet i ett samhälle där vi alltid har haft fri skola och sjukvård. Men staten löser inte t.ex. ditt bolån om du skulle avlida utan du är själv ansvarig för att skydda din familj i en sådan situation. 

Svenskarnas belåningsgrad har ökat mycket det senaste decenniet som ett resultat av stigande bostadspriser. Samtidigt saknar många efterlevandeskydd för sin familj vilket kan ses som ett samhällsproblem. En tredjedel av alla svenska familjer tvingas idag nämligen lämna sina hem om partnern går bort (enligt en undersökning utförd av YouGov i dec 2019 på uppdrag av JustInCase). Med en livförsäkring kan man skydda sig mot detta då den betalar ut ett förutbestämt engångsbelopp om du skulle avlida.

Vi lever under nya förutsättningar idag och livförsäkring borde få en större naturlig plats i försäkringsportföljen.

En enkel och digital livförsäkring 

Vi vill slå ett slag för JustInCase som har en enkel och digital livförsäkring. JustInCase grundades 2017 och med Movestic som försäkringsgivare erbjuder de en bra och prisvärd livförsäkring upp till 6 miljoner kronor för att kunna ge ett ordentligt skydd i förhållande till de höga bolån som familjer kan ha idag. Du behöver endast svara på tre frågor om din hälsa och det är ingen bindningstid på försäkringen. Som exempel kostar det för en 31 åring endast 58 kr/mån att teckna en livförsäkring på 2 miljoner kronor.  

Teckna på några minuter här, justincase.se. Du hittar dem även på Insurely genom att logga in nedan och vill du läsa mer om Livförsäkring och hur det funkar så kan du läsa mer här.