Skip to content

Trygghet för familjen om någon blir sjuk

Det finns flera viktiga försäkringar för ekonomisk trygghet ifall något skulle hända dig, din partner eller dina barn. Sjukdom eller olycka kan leda till ökade kostnader eller inkomstbortfall vilket gör att hushållets ekonomiska situation kan bli ansträngd. Här går vi igenom försäkringar som är bra att ha koll på.

Sjuk- & olycksfall eller olycksfall 

En sjuk- & olycksfallsförsäkring ger viss ekonomisk trygghet om du råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall som gör att du får en fysisk funktionsnedsättning. Du kan då få ersättning för detta (medicinsk invaliditet) samt för om din förmåga att arbeta blir nedsatt (ekonomisk invaliditet). Du kan även få ersättning för kostnader relaterade till skadan/sjukdomen, för krishjälp samt begravningshjälp till dina efterlevande i det fall du skulle avlida. En olycksfallsförsäkring täcker endast vid olycka och alltså inte om du får en sjukdom medan sjuk- och olycksfall täcker i båda fallen.  

Barnförsäkring 

En barnförsäkring är motsvarande en sjuk- & olycksfallsförsäkring fast för ditt barn och om något händer kan en barnförsäkring göra stor ekonomisk skillnad. Den är ett viktigt komplement till samhällets skydd och gäller vanligtvis ända tills ditt barn är 25 år. Vid bestående skada eller förlorad arbetsförmåga betalas ett engångsbelopp ut som är baserat på det försäkringsbelopp som du väljer vid tecknande av försäkring. Försäkringen ger också ersättning vid vissa diagnoser, relaterade kostnader samt vid vård hemma med mera. Barnförsäkringen ska tecknas så snart som möjligt från det att barnet föds då en hälsodeklaration behöver göras. 

Gravidförsäkring 

En gravidförsäkring ska du som är gravid teckna och är det enda försäkringsskyddet som finns för ditt ofödda barn. En gravidförsäkring finns ofta i två varianter, en som är gratis och en som man betalar för. Premien är en engångskostnad och brukar ligga på ca 1300 kr. För att få ett skydd för dig själv och barnet som är kopplat till graviditet och förlossning behöver du välja en försäkring du betalar för. Denna ger ersättning vid eventuella komplikationer under graviditeten och förlossningen samt om barnet föds med vissa diagnoser. En gratisförsäkring innehåller endast, ett engångsbelopp vid dödsfall, olycksfallsförsäkring för olycka samt ersättning för kristerapi. Detta ingår även i den du betalar för. 

Livförsäkring 

Med en livförsäkring ger du din familj ett förutbestämt engångsbelopp ifall du skulle avlida. En livförsäkring ger helt enkelt dina efterlevande bättre möjlighet att fortsätta sina liv som vanligt. När du tecknar en livförsäkring väljer du vilket försäkringsbelopp du vill ska betalas ut. Detta belopp påverkar vilken premie du betalar för försäkringen. 

Hemförsäkring 

Den vanligaste försäkringen i Sverige. Hemförsäkringen innehåller förutom skydd för ditt hem och dina saker, ett reseskydd som skyddar dig och din familj vid sjukdom eller olycka på resan. Vård kan bli kostsamt utomlands men genom hemförsäkringen får du ersättning för kostnader för läkarvård, akut tandvård och övriga relaterade merkostnader. 

 


Insurely

Få koll på vilka försäkringar du har för din familj med Insurely! Med BankID kan du smidigt hämta in och se vilka försäkringar du har, allt på ett ställe. Det kostar ingenting.

Testa tjänsten - kostnadsfritt