Skip to content

Vad är egentligen en hemförsäkring?

En hemförsäkring innehåller mer än bara skydd för ditt hem och dina saker. Den ger också ett grundläggande skydd för dig som person och dina medförsäkrade. Hemförsäkringen är ett paket som i stort består av tre delar: 


  • Skydd för dina saker, både i och utanför hemmet 

  • Skydd för dig och dina saker när du reser

  • Personligt skydd vid överfall, vid juridisk tvist eller om du skulle råka bli skadeståndsskyldig

Skydd för dina saker

En hemförsäkring är ett bra grundskydd för dina ägodelar både i och utanför ditt hem. Först och främst ersätter försäkringen dina saker hemma om det skulle börja brinna eller om du skulle få en vattenläcka och dina saker blir förstörda. Försäkringen skyddar även om dina saker blir stulna eller förstörda på annan plats, exempelvis på ett hotell. 

Har du bostadsrätt eller bor i villa behöver du särskilt bostadsrättstillägg eller villaförsäkring för att få ersättning för skador på själva lägenheten (väggar, golv och fast inredning), eller huset och tomtmarken. 

Skydd när du reser 

I hemförsäkringen ingår även skydd när du reser. Försäkringen täcker läkarvård för skador och sjukdomar du får vid kortare utlandsresor (vanligtvis max 45 dagar). Eftersom läkarvård utomlands kan bli dyrt så är det viktigt att ha en gällande hemförsäkring vid resan. Vissa försäkringar ersätter även hemresa om en anhörig skulle bli sjuk, samt vid exempelvis försenat eller borttappat bagage. 

Reser du mycket, ska vara borta längre än 45 dagar eller vill vara extra försäkrad så kan man vanligtvis utöka reseskyddet hos försäkringsbolaget. 

Personligt skydd 

En hemförsäkring ger dig ett personligt skydd om du exempelvis skulle bli rånad eller överfallen, krävd på skadestånd eller indragen i en juridisk tvist. 


  • Ansvarsskydd. Ett skydd om du oavsiktligt råkar skada något eller någon och blir skadeståndsskyldig

  • Rättsskydd. Ett skydd om du blir indragen i en juridisk tvist och innebär att försäkringen kan ge ersättning för vissa ombuds- och rättegångskostnader.

  • Överfallsskydd. Om du skulle bli överfallen kan försäkringsbolaget betala ersättning för sveda och värk. Tänk på att polisanmälan krävs.

Om du själv råkar ha sönder något 

“Allrisk” är en utökning av skyddet för dina saker som även ger ersättning vid olyckor som du själv orsakar, till exempel om du råkar välta din TV. Allrisk brukar också kallas drulle och är ibland inkluderad och ibland ett tillägg till försäkringen. 

Vad är viktigt att tänka på när man väljer hemförsäkring?

Det finns vissa saker som är viktiga att tänka på vid valet av hemförsäkring. Vi har listat de tre viktigaste:


  • Försäkringsbelopp. På vissa försäkringsbolag kan man välja vilket belopp som försäkringen ska ersätta. Det bör motsvara värdet av dina saker hemma. Har du valt för lågt belopp finns risk att ersättningen blir begränsad.

  • Försäkrade personer. Hemförsäkringen täcker samtliga personer i hushållet. Vissa försäkringsbolag ser detta via folkbokföringen, medan andra kräver att man anger vilka som ingår i hushållet.

  • Självrisk. Självrisk är beloppet du själv betalar när det sker en skada. Det dras ofta av på ersättningsbeloppet. En hög självrisk brukar betyda en billigare försäkring, och tvärtom. 

Rätt försäkrad med Insurely 

Få koll på vad som ingår i din hemförsäkring med Insurely. Det kostar ingenting och det enda du behöver är BankID!

Testa tjänsten - kostnadsfritt