Skip to content

Vad är livförsäkring?

Trots att hushållens bolån har ökat i snabb takt de senaste åren är det många svenskar som saknar en tillräckligt stor livförsäkring vilket gör svenska familjer sårbara. Vi reder ut hur en livförsäkring fungerar och varför man bör ha den, vilket belopp man ska välja samt hur och vart man tecknar den. 

Med en livförsäkring ger du din familj, dina förmånstagare ett förutbestämt engångsbelopp ifall du skulle avlida. Man kan se livförsäkring som en plan B ifall det värsta skulle inträffa. 

Varför behöver man en livförsäkring? 

Samhällets skydd för efterlevande vid dödsfall är begränsat och för det mesta långt ifrån tillräckligt för att de som lämnas kvar ska kunna hantera boende- och levnadskostnader själv. Speciellt idag när belåningsgraden i svenska hushåll är högre än någonsin. En tredjedel av alla svenska familjer tvingas idag lämna sina hem om partnern går bort (enligt en undersökning utförd av YouGov i dec 2019 på uppdrag av JustInCase). Med en livförsäkring får dina efterlevande en bättre möjlighet att hantera den nya situationen.  

Första steget i att förstå om man borde ha en livförsäkring är att fundera på hur dina anhöriga skulle klara sig ekonomisk om du skulle avlida. 

När gäller den? 

Livförsäkringen gäller vanligtvis dygnet runt och i hela världen. Om du ska bosätta dig utomlands brukar man behöva meddela detta till försäkringsbolaget. 

Vem får teckna en livförsäkring? 

Du kan vanligtvis teckna försäkringen från att du är 18 år och tills dess att du är 60 år och behålla den tills du blir 70-90 år beroende på försäkringsbolag. Du kommer behöva svara på ett antal hälsorelaterade frågor innan du kan teckna försäkringen. 

Hur fungerar den? 

Om du avlider medan du är försäkrad får ditt försäkringsbolag automatiskt reda på det genom folkbokföringen. De kommer då att kontakta dina efterlevande och därefter betala ut försäkringsbeloppet till den eller de förmånstagare du valt. Vanligtvis betalas beloppet ut inom några veckor från dödsfallet. Bra att känna till är att utbetalat försäkringsbelopp är helt skattefritt.

Vilket försäkringsbelopp ska man ha? 

Några vanliga försäkringsbelopp man kan välja bland är 1 miljon, 3 miljoner eller 5 miljoner och belopp där emellan. Försäkringsbeloppet är alltså det engångsbelopp som betalas ut om du avlider. Det är viktigt att tänka på att välja ett tillräckligt stort belopp för att täcka utebliven framtida lön eller lösa delar av eventuella lån. I USA är det t.ex. vanligt att teckna ett belopp motsvarande ca 100 månadslöner. Storleken på beloppet påverkar vilken månadskostnad du kommer att betala. Ju högre belopp, desto högre månadskostnad idag. 

Vart tecknar man en livförsäkring?  

Du kan köpa livförsäkring hos de flesta försäkringsbolagen. Beloppen och processen för att teckna en livförsäkring kan variera i omfattning. Vi samarbetar med bolaget JustInCase som ger dig möjlighet att ta reda på ditt pris online. De är även en av få försäkringsaktörer där man även kan teckna en livförsäkring digitalt.

Är det svårt att skaffa en livförsäkring?

Det varierar lite mellan bolagen, många kräver en läkarundersökning om beloppen är över två miljoner. Men det har på senare tid etablerats nya aktörer som erbjuder en helt digital process som är snabb och enkel.

Kan man tänka att ett bolåneskydd fungerar som en livförsäkring?

Ja i stora delar är det likställt med en livförsäkring, men den stora skillnaden är att med ett bolåneskydd är det ofta banken som är förmånstagare, med en renodlad livförsäkring kan du själv välja vem pengarna skall tillfalla om du avlider. 

Kan man ha flera livförsäkringar? 

Ja, du kan ha hur många livförsäkringar du vill. Du kan även kombinera livförsäkring med exempelvis bolåneskydd för ännu bättre ekonomisk trygghet. 

Osäker på om du redan har en livförsäkring? 

Med Insurely får du koll på alla dina försäkringar. Logga in med BankID och se vad du har för försäkringar.

Testa tjänsten - kostnadsfritt