Skip to content

Varför försäkring är en viktig del av din privatekonomi

Försäkring är ett skydd mot oförutsägbara händelser som kan bli kostsamma. Därför är försäkring en viktig del av din privatekonomi, för att skydda dig mot ekonomiska smällar. Nedan förklarar vi mer.

Vad är det man skyddar sig mot?

När någonting oförutsett händer kan det leda till oväntade, höga kostnader eller eventuellt inkomstbortfall. Båda dessa händelser påverkar privatekonomin och kan leda till att du behöver flytta eller behöver ta av pengar du tänkt använda till något annat. 

Exempel på händelser är om du är med om en olycka som gör att du inte längre kan jobba som vanligt, att du är med om olycka utomlands som gör att du behöver få läkarvård i det landet eller behöver flyga hem alternativt i värsta fall att din partner avlider och hushållet inte längre består av två inkomster. 

Syftet med olika försäkringar

Genom olika försäkringar kan man säkerställa ekonomisk trygghet ifall något skulle hända. För samtidigt som det värsta eventuellt skulle inträffa så kvarstår dina vanliga kostnader för t.ex. lån, boende, bil och barn etc. 

Syftet med att ha olika försäkringar är alltså att du ska kunna få ersättning om en oförutsedd händelse uppstår så att du t.ex. har möjlighet att täcka kostnader som uppstår vid en olycka genom olycksfallsförsäkring eller kan behålla huset om din partner går bort genom livförsäkring. Alternativet till försäkring är att sätta av pengar till ett sparkonto, vilket är jättebra om man har möjlighet till det men det tar för de flesta ganska lång tid att spara ihop sådana summor. Dessutom kan ju något hända innan man hunnit spara ihop tillräckligt.  

Få koll på dina försäkringar och ditt behov

Precis som det är bra att ha koll på sina utgifter är det viktigt att ha koll på sina försäkringar och att man har rätt skydd. Några bra saker att tänka på är:

  1. Behovet av olika typer av försäkringar skiljer sig beroende på hur ens livssituation ser ut. Man behöver t.ex. ha fler försäkringar om man har barn och familj.

  2. Det är vanligt att man har försäkring via sin arbetsgivare men som man har dålig koll på, dessa skyddar ofta under tiden du är på arbetet

  3. Flera försäkringar kan summera till en hög månadskostnad så det gäller att välja rätt försäkringar och se över dem med jämna mellanrum

Börja få koll på dina försäkringar med Insurely!

Testa tjänsten - kostnadsfritt