Skip to content

Fortrolighedspolitik

1. Generelt

Denne fortrolighedspolitik er gældende, når The Great Collective AB ("virksomheden", "vi" eller "os") behandler persondata i forbindelse med, at du bruger vores tjenester inden for forsikring og forsikringsdistribution via Insurely-appen, https://app.insurely.se/ ("webapplikationen") eller gennem et integreret forsikringsværktøj fra tredjepart ("webmodulet") under Insurely-mærket (samlet kaldet "tjenesten"). Virksomheden er persondataansvarlig for behandlingen af persondata inden for tjenesten, men er ikke persondataansvarlig for persondatabehandling, der finder sted på tredjeparts hjemmeside uden for Insurelys integrerede webmodul.

Fortroligheden af dine data er meget vigtig for os. Vi gør altid vores yderste for at beskytte dine oplysninger og håndterer dine informationer korrekt, og vi investerer store ressourcer i it-sikkerhed. Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi arbejder med fortrolighed, kan du finde vores kontaktoplysninger nederst i denne politik.

2. Hvilke oplysninger behandler virksomheden om dig?

De oplysninger, vi indsamler om dig, afhænger af, hvad du vælger at anvende tjenesten til.

Brugeroplysninger

Vi indsamler og behandler følgende brugeroplysninger om dig i forbindelse med, at du opretter din konto eller angiver dine oplysninger med henblik på at bruge tjenesten:

 • E-mailadresse
 • Fulde navn
 • CPR-nummer
 • Tidspunktet for din accept af brugsvilkårene
 • Samtykke til dataindsamling
Forsikringsoplysninger

Når du bruger yderligere funktionaliteter i tjenesten, som f.eks. automatisk indhentning af forsikringsoplysninger, behandler vi også andre persondata om dig, der bruger tjenesten, eller om medforsikringstagere, dvs. personer, der er forsikret i samme husstand som den, der bruger tjenesten. Vi kan også indhente og behandle forsikringsoplysninger, som vi måtte modtage fra vores partnere.

I ovenstående tilfælde behandler vi følgende persondata i forhold til din forsikring:

 • Telefonnummer
 • Oplysninger om husstanden, som f.eks. oplysninger om medforsikrede og adresse.
 • Oplysninger om din forsikring såsom:
  • Forsikringens navn
  • Forsikringsnummer
  • Forsikringsselskab
  • Betalingens forfaldsdato
  • Forsikringspræmie
  • Forsikringsbeløb
  • Oplysninger om de forsikrede genstande, som f.eks. bilens registreringsnummer, adresse eller forsikrede personer
  • Betalingsmetode
  • Andre relaterede oplysninger om dine forsikringer

Vi indsamler ovenstående oplysninger fra de respektive forsikringsselskaber og fra offentlige registre som f.eks. statens personregister. Præcis hvilke persondata vi behandler, vil afhænge af, hvilke forsikringer du henter dine forsikringsdata fra.

Følsomme oplysninger

Tjenesten er baseret på, at vi har adgang til alle relevante data om din forsikring, hvilket også kan omfatte persondata, der klassificeres som følsomme i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Når du bruger vores webapplikation eller anden funktionalitet i tjenesten, som f.eks. automatisk indhentning af forsikringsoplysninger, kan vi behandle sådanne følsomme persondata om dig, der bruger tjenesten, hvilket også kan inkludere rabat på din forsikringspræmie, som du måtte have modtaget via information om fagforeningsmedlemskab eller graviditet. For at kunne behandle og opbevare sådanne data anmoder vi om dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 9.2 a i GDPR.

Samtykket til at håndtere følsomme data indhentes separat og kan til enhver tid trækkes tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har vi ikke længere juridisk grundlag for at behandle dine data og vil derefter slette dine data med det samme.

Flere informationer

For at forbedre dit forsikringsoverblik og din oplevelse af tjenesten kan vi også behandle følgende persondata:

 • Folkeregistreringsadresse
 • Bopælsadresse
 • Boligform
 • Registrerede køretøjer

For at kunne give dig råd udfører vi behandlingen, efter du har givet os disse oplysninger:

 • Oplysninger om familiesituation og civilstand
 • Oplysninger om, hvilke ting du måtte eje eller leje
 • Andre oplysninger, du giver os
Cookies

Virksomhedens tjenester på virksomhedens hjemmeside og i appen behandler også persondata ved hjælp af cookies og andre lignende sporningsteknologier (herefter samlet benævnt "cookies") for at fungere korrekt og med det formål løbende at forbedre tjenesten og vores hjemmeside. Mere information om virksomhedens brug af cookies kan findes via følgende link.

3. Hvorfor behandler virksomheden dine personoplysninger, og på hvilket juridisk grundlag sker det?

Virksomheden behandler dine persondata med forskellige formål. Det vigtigste for os er at kunne levere en tjeneste med fuld funktionalitet og at administrere vores kunderelation til dig.

Formålet med at behandle brugeroplysninger, forsikringsoplysninger og følsomme oplysninger som beskrevet i afsnit 2 er at kunne levere tjenesten og identificere dig som eksisterende eller potentiel bruger, at give dig bedre service gennem vores kommunikationskanaler, at kommunikere med dig og at håndtere forskellige typer anmodninger. Formålet med behandlingen af yderligere informationer er at forbedre brugerens forsikringsoverblik og oplevelsen af tjenesten og at kunne rådgive brugerne.

Retsgrundlaget for denne behandling af vores brugeres oplysninger er opfyldelsen af aftaler som i overensstemmelse med artikel 6.1 b i GDPR. Bemærk venligst, at vi ikke kan levere tjenesterne til dig, hvis du ikke giver os os disse personlige oplysninger.

Angående information om medforsikrede for vores brugere behandler vi forsikringsoplysninger som beskrevet i afsnit 2. Formålet med denne behandling er at kunne levere tjenesten til vores brugere og give dem et overblik over deres forsikringspolicer og hvem der er dækket af dem. Retsgrundlaget for denne behandling vedrørende dig som medforsikret er en legitim interesse som i henhold til artikel 6.1 f i GDPR. Vores legitime interesse er at kunne tilvejebringe vores brugere detaljerede oplysninger om deres forsikringer.

Brugeroplysninger, forsikringsoplysninger og yderligere informationer kan også bruges til at udvikle og tilpasse tjenesten og dens funktionaliteter, så vi kan udvikle en endnu bedre oplevelse for vores brugere. Retsgrundlaget for denne behandling vedrørende dig som bruger eller medforsikret er en legitim interesse som i henhold til artikel 6.1 f i GDPR. Vores legitime interesse er at forbedre og videreudvikle vores tjenester.

Brugeroplysninger, forsikringsoplysninger og yderligere informationer kan også danne grundlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser, statistik, forretningsopfølgning samt forretnings- og metodeudvikling. Retsgrundlaget for denne behandling er en legitim interesse som i henhold til artikel 6.1 f i GDPR, baseret på vores legitime interesser i bedre at kunne markedsføre og målrette vores tjenester samt skabe vækst.

4. Opbevaring af persondata

Brugeroplysninger, forsikringsoplysninger, følsomme oplysninger og yderligere informationer fra webapplikationen opbevares, så længe du har en konto hos os, med henblik på at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er blevet indsamlet i henhold til afsnit 3. Dine brugeroplysninger, forsikringsoplysninger, følsomme oplysninger og yderligere oplysninger, der indsamles via webmodulet, gemmes i maksimalt 14 dage fra indsamlingstidspunktet.

Vi gemmer også logfiler, der oprettes ved indsamling af data (hvor der kan forekomme persondata), i tre uger med henblik på at kunne udføre fejlfinding i tilfælde, hvor en bruger måtte støde på problemer. Derefter sletter vi disse data efter tre uger, uanset kontoens status. Virksomheden kan gemme oplysningerne i længere tid, hvis det er nødvendigt for at kunne overholde lovkrav eller for at beskytte virksomhedens juridiske interesser, f.eks. i tilfælde af en igangværende juridisk proces.

Ved køb af forsikring gennem os er vi i henhold til gældende lovgivning forpligtet til at gemme data om de oplysninger, vi har givet dig, dine personoplysninger og oplysninger om din nye forsikring i længere tid. Vi gemmer disse data, selvom du sletter din konto.

5. Tredjeparter

I forbindelse med at du bruger tjenesten, hvor du får tilbudt at købe forsikringer, giver vi dine oplysninger til det forsikringsselskab, hvor du får tilbudt at købe forsikringer, for at de kan sende dig et tilbud eller tegne forsikringen for dig.

Personoplysninger, med hvilke det er muligt at identificere brugere, samt oplysninger om, at brugeren har en relation til virksomheden, vil således blive videregivet til forsikringsselskabet, hvis du aktivt vælger at gå videre og godkende dette i forbindelse med køb af udvalgte forsikringer.

Der kan også videregives persondata, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovkrav eller krav fra myndigheder, for at varetage virksomhedens juridiske interesser eller for at kunne opdage, forhindre eller gøre opmærksom på svindel og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

Virksomheden kan også videregive persondata til virksomheder, der behandler persondata på vegne af virksomheden, f.eks. vores it-leverandører.

Når du bruger tjenesten via webmodulet, der er integreret på en tredjeparts hjemmeside, deler vi dine persondata med denne tredjepart, hvilket kan omfatte statistik og informationer, som f.eks. antal forsikringer og samlede omkostninger.

Vi overfører ikke persondata til lande uden for EU/EØS.

6. Dine rettigheder

Ret til adgang

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig. Du har også ret til at modtage en kopi af de persondata, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse, sletning og begrænsning

Du har til enhver tid ret til at få ukorrekte oplysninger om dig berigtiget og suppleret. I visse tilfælde har du også ret til at få slettet dine data eller anmode om, at behandlingen begrænses. Bemærk dog, at visse oplysninger er nødvendige for at kunne opfylde de formål, der er fastlagt i denne politik og som yderligere kan være påkrævet ved lov. Derfor vil du ikke være i stand til at få slettet sådanne personlige oplysninger.

Ret til indsigelse og ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser

Du har ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser, herunder profilering, hvor afgørelsen vil have retmæssige eller lignende konsekvenser for dig.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling, der måtte være relateret til din specifikke situation, herunder sådan profilering, der skyldes behandling med henblik på varetagelse af vores legitime interesse i henhold til artikel 6.1 f i GDPR. Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at dine persondata behandles med henblik på direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, vil vi straks stoppe behandlingen til det pågældende formål.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du har ret til at få dine persondata udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få disse data overført til en anden persondataansvarlig instans, i det omfang gældende lovgivning kræver det.

Forespørgsler om ovenstående skal sendes til os via info@insurely.se.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi håndterer dine persondata på, har du ret til at sende en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. I Sverige er den kompetente tilsynsmyndighed Den Svenske Myndighed For Privatlivsbeskyttelse og i Danmark er det Datatilsynet. Du kan finde kontaktoplysningerne via dette link.

7. Ændring af politikken

Virksomheden kan til enhver tid foretage ændringer i denne politik. Hvis vi foretager ændringer, vil du blive informeret herom, næste gang du besøger hjemmesiden eller bruger appen. Hvis ændringerne er markante, vil vi desuden underrette dig i overensstemmelse hermed efter omstændighederne og bede om dit samtykke, hvis dette kræves af gældende lovgivning.

8. Kontaktoplysninger etc.

Du er altid velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine persondata eller ønsker at udøve nogen af dine rettigheder som anført i ovenstående afsnit 6.

Vores kontaktoplysninger:

The Great Collective AB
Org. no. 559103-5646
Tegnérgatan 3,
111 40 Stockholm, Sverige
E-mail: info@insurely.se